Jumping >  Resultaten >  Wedstrijd


Wedstrijd

Recht (Championnat) 
Championnat GEPL 
CS RF 30134 
25/08/2018 - 26/08/2018 

Proeven


Nr. Naam proef Deelnemers
1 80CM 22 
2 90CM 17 
3 100CM 28 
4 110CM 28 
5 120CM - 1ère manche CHAMPIONNAT GEPL - Ep ouvert 35 
6 80CM 19 
7 90CM 13 
8 100CM 15 
9 90CM 11 
10 120CM - 2ème manche CHAMPIONNAT GEPL - Ep fermée 28 
11 100CM 25 
12 70CM
13 110CM 42 
14 120CM - Finale CHAMPIONNAT GEPL - Ep fermée 16 
15 110CM - + Consolation Championnat 14