In deze discipline, die in het verleden ook wel “military” genoemd werd, komt de veelzijdigheid van ruiter en paard aan bod. Een eventingwedstrijd verloopt meestal over 2 of 3 dagen tijdens dewelke 3 proeven moeten afgelegd worden namelijk een dressuurproef, een uithoudingsproef (cross-country) en een springproef. Er dient een optimaal evenwicht te worden gevonden tussen gehoorzaamheid, kracht, snelheid en uithouding

 

 


 

Nationale Kalender 2018

update 06/02/2018


 

CLASSIFICATIES VAN RUITERS EN PAARDEN volgens artikel 520 van het NR (zie handicaps)

 

We melden jullie dat de Handicaps één keer per week bijgewerkt zullen worden (dinsdag/woensdag) en er zal rekening gehouden worden met de behaalde resultaten op volgende wedstrijden/reeksen :

CNC                                                     alle reeksen

Internationaal FEI                                 alle niveaus

LRV                                                      M & Z wat betreft de kwalificaties voor internationaal

Nationale wedstrijden in buurlanden     M & Z wat betreft de kwalificaties voor internationaal

 

Op dit moment wordt iedere update van de handicaplijst handmatig bijgewerkt door de leden van de commissie. Zodra de IT-diensten beschikbaar zijn, zal de commissie bekijken of ze de resultaten die in rekening gebracht worden, kunnen uitbreiden.

 

We danken u voor uw begrip en uw geduld.


CLASSIFICATIES VAN RUITERS EN PAARDEN (zie handicaps)

 

De classificatie van iedere ruiter en ieder paard werd gepubliceerd op deze website onder handicaps (zie NR Art. 519). We vragen jullie deze zorgvuldig te controleren, want de classificatie van de ruiter en het paard zal na iedere inschrijving voor een CNC gecontroleerd worden zoals aangegeven in de tabel (Art. 520.3 van het NR)

 

Het classificatiesysteem is zeer nauwkeurig en uitgelegd in het NR (Art. 156 – 522) ; Het doel is te controleren dat iedere deelnemer voldoende ervaring opgedaan heeft om deel te nemen aan het gewenste niveau – dit maakt deel uit van de te nemen veiligheidsmaatregelen in deze sport.

 

De verschillende categorieën worden aangeduid door een letter Z, M, L, B en A voor de ruiters en voor de paarden. Bijvoorbeeld, een A ruiter wordt B ruiter nadat hij 3 goede resultaten (3 x MCR) behaalt heeft in serie B ; dit laat hem toe deel te nemen op het volgende niveau (L) indien hij dit wenst. Analoog, een L paard mag deelnemen in serie M, maar moet 3 x MCR behalen op dit niveau voordat hij M paard wordt.

 

De classificaties zijn bijgewerkt en houden rekening met de resultaten van wedstrijden van KBRSF, LRV, nationaal in Nederland en Frankrijk en Engeland alsook de internationale FEI wedstrijden sinds 2013. De « FEI athlete’s category » wordt eveneens gerespecteerd.

 

Als ze correct zijn, is geen enkele reactie nodig ; anderzijds, in geval van twijfel of geschil, gelieve dit te melden per mail aan elise@equibel.be met alle nodige details. Zij zal u zo snel mogelijk antwoorden.

 


 

Lami-Cell ranking

Lami-cell

Bekijk hier de Lami-Cell ranking.

 

Mededelingen van de Commissie

Documenten zijn hier beschikbaar : dressuurproeven, selectieprocedures, inschrijvingsformulieren, licenties, info nationale coach, etc.
Opgelet! De invulformulieren worden best eerst opgeslagen alvorens te openen.
De aangepaste versie van het Nationale Eventingreglement is nu ter beschikking, alsook de online lijst van de Handicaps (zie Eventing / Algemeen / ...).

 

Oproep tot kandidatuur

De Nationale Eventingcommissie is op zoek naar medewerkers!
Er is dringend nood aan juryleden, TD's, stewards, hindernisrechters, medewerkers wedstrijdsecretariaat en -rekencentrum, etc.!
Interesse ? Wil u dan uw kandidatuur stellen via uw liga (voor VLP (sien@vlp.be) - voor LEWB (charline.catoul@lewb.be)), met vermelding van uw interesse, motivatie en ervaring.
Bij voorbaat dank voor uw belangstelling.
De Eventingcommissie.